Gweithio Gyda Ni

Rydym yn dîm ystwyth o unigolion profiadol ac ymroddedig iawn. Os byddwn yn llwyddiannus yn ein cais am Gytundeb Prydles gan Ystad y Goron bydd angen mwy o bobl i ymuno â ni i ddatblygu'r cyfle a mynd â'r prosiect trwy’r broses gynllunio a thu hwnt.

“Gyda ffocws cynyddol ar fynd i’r afael â newid hinsawdd a sicrhau cyflenwadau ynni, mae’n rhaid datblygu technolegau adnewyddadwy a’u cyflwyno’n gyflym, ac mae angen i ni adeiladu gweithlu medrus i gyflawni ein cynlluniau.”

Sioban Butler, Arweinydd Cyllid a Chaffael

 

Darganfyddwch fwy am gyfleoedd i weithio gydag EDF Renewables yma: Careers - EDF Renewables (edf-re.uk)