Y Gadwyn Gyflenwi

Bydd datblygu cadwyn gyflenwi ranbarthol arbenigol a dibynadwy yn rhan bwysig o brosiect Gwynt Glas, yn cefnogi cymunedau arfordirol a chreu buddion hirdymor i’r rhanbarth.

Mae Sir Benfro eisoes yn ganolfan ynni, a hithau wedi croesawu technolegau sefydledig fel nwy a phetrocemegol, mae'r rhanbarth bellach yn gartref i sectorau sy'n dod i'r amlwg mewn ynni adnewyddadwy.

Mae treftadaeth y de-orllewin, ei sylfaen dalent a 300 milltir o arfordir wedi helpu i greu sector morol sylweddol gyda mynediad i rwydwaith mawr o gwmnïau a sefydliadau morol sydd bellach eisiau sefydlu’r rhanbarth fel canolfan ar gyfer diwydiant morol-dechnoleg a diwydiant ynni ar y môr.

“Rydym yn credu’n gryf y bydd Gwynt Glas yn gatalydd ar gyfer twf pellach yn y gadwyn gyflenwi ledled y DU sy’n rhywbeth rydym ni fel cwmni yn gefnogol iawn iddo. Byddwn yn defnyddio ein profiad ym maes ynni gwynt ar y môr i helpu i ddod â chyfleoedd i gwmnïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ar y prosiect hwn.

“Mae gwynt arnofiol alltraeth yn dechnoleg newydd gyffrous a bydd yn dod â mewnfuddsoddiad mawr ei angen a all adfywio economïau a chymunedau arfordirol.”

Pennaeth Ynni Gwynt ar y Môr EDF Renewables UK

Os hoffech ragor o wybodaeth am y gadwyn gyflenwi, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn gweithio gyda ni, cliciwch yma i lenwi ffurflen ddiddordeb y gadwyn gyflenwi.