Ein Partneriaeth Menter ar y Cyd

Cyhoeddodd EDF Renewables UK a DP Energy bartneriaeth Menter ar y Cyd ym mis Ionawr 2022. Byddwn yn cyfuno ein gwybodaeth a’n harbenigedd i gymryd rhan yn y cylch prydlesu i sicrhau hawliau gwely’r môr i ddatblygu gwynt arnofiol alltraeth yn y Môr Celtaidd.

EDF Renewables

Mae EDF Renewables UK and Ireland (www.edf-re.uk) yn is-gwmni i EDF Group, un o gwmnïau trydan carbon isel mwyaf y byd. Gyda phortffolio gweithredu o 38 o safleoedd ynni adnewyddadwy gan gynnwys batri, gwynt ar y tir ac ar y môr (cyfanswm o 1GW) mae EDF Renewables UK yn darparu trydan fforddiadwy, carbon isel y mae mawr ei angen. Mae gan y cwmni bortffolio sy'n ehangu gyda bron i 5GW o brosiectau’n cael eu cynllunio a'u datblygu ledled y DU.

DP Energy

Mae DP Energy wedi bod yn datblygu prosiectau ynni gwynt adnewyddadwy, solar a chefnforol ers dros 30 mlynedd ar draws y DU, Iwerddon, Awstralia a Gogledd America. Ar ôl cyflawni prosiectau gyda chapasiti o fwy na 700MW, mae gan y cwmni ganiatâd am 400MW arall ac mae piblinell o 6GW yn cael ei datblygu. Mae DP Energy yn gweithredu yn y DU ers y 1990au i gyflawni prosiectau gwynt ar y tir, ac agorodd swyddfa yn Noc Penfro yn 2021 i ddarparu fferm wynt arnofiol alltraeth Gwynt Glas.