Ymgynghoriad

Fel rhan o'n hymgynghoriad, mae angen inni ddeall eich barn. Os ydych yn aelod o grŵp neu sefydliad, yn bartner posibl, yn fusnes lleol, neu'n berson â diddordeb, hoffem glywed eich adborth neu gyngor.

Digwyddiadau Ymgynghori Galw Heibio Pysgodfeydd Masnachol

20 Gorffennaf 2022 Aberdaugleddau

Cwrddom â chynrychiolwyr pysgodfeydd lleol a busnesau i rannu ein cynnig prosiect cyfnod cynnar a chael adborth gwerthfawr a gwybodaeth am yr ardal leol. Yn dilyn adborth yn y digwyddiad rydym yn gobeithio cynnal ail ddigwyddiad gyda'r nos yn Aberdaugleddau dros fisoedd y gaeaf.


27 Medi 2022 Brixham

10AM - 12PM - Brixham Trawler Agents, The New Fish Quay


28 Medi 2022 Newlyn

10AM – 12PM - Seafood Cornwall Training Hub, The Strand


28 Medi 2022 Padstow

4PM – 6PM - Neuadd Goffa, Riverside


Os hoffech ragor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost atom i: info@gwyntglas.com

Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus yn 2024/25 os byddwn yn llwyddo i ennill prydles gwely’r môr yn hwyr yn 2023/dechrau 2024.

I gydnabod ein gwreiddiau Celtaidd, dewiswyd Gwynt Glas fel yr enw ar gyfer y prosiect