Cyfle yn y Môr Celtaidd

Mae’r Môr Celtaidd wedi’i nodi fel lleoliad rownd prydlesu gwely’r môr Ystâd y Goron, ‘Rownd 5’. Mae Gwynt Glas yn cynnal gweithgareddau datblygu cychwynnol gyda'r bwriad o gael Cytundeb Prydles gan Ystâd y Goron yn y tendr cystadleuol cyntaf.

Trosolwg o Brosiect Gwynt Glas

investmentCynhyrchu ffyniant
Ein nod yw datblygu ynni gwynt alltraeth arnofiol yn y Môr Celtaidd i gynhyrchu ynni glân a hybu ffyniant economaidd rhanbarthol, tra'n lleihau'r tarfu ar yr amgylchedd naturiol, cymunedau lleol a defnyddwyr y môr.

turbine iconGwynt arnofiol alltraeth
Mae'r Môr Celtaidd yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwynt alltraeth arnofiol. Mae Gwynt Glas yn cynnal gweithgareddau datblygu cychwynnol gyda'r bwriad o gael Cytundeb Prydles gan Ystâd y Goron yn y tendr cystadleuol cyntaf, a safle ar gyfer twf pellach yn y dyfodol.

Pŵer sero carbon i gartrefi
Mae gan brosiect 1 GW y potensial i ddarparu pŵer ar gyfer tua 920,000 o gartrefi.*

*Ffactorau llwyth yn seiliedig ar y cyfartaleddau treigl pum mlynedd ar sail cyfluniad heb ei newid gan ddefnyddio Tabl 6.5 o 'Crynodeb o Ystadegau Ynni'r DU' - y ffigurau diweddaraf yn unol â datganiad mis Gorffennaf 2019. Yn seiliedig ar y defnydd o drydan domestig cyfartalog fesul cartref (tymheredd wedi'i gywiro) yn unol â’r Defnydd o Ynni yn y DU (cyhoeddwyd Gorffennaf 2019, Tabl C9 o ECUK: Tablau data Defnydd)   

I gydnabod ein gwreiddiau Celtaidd, dewiswyd Gwynt Glas fel yr enw ar gyfer y prosiect

Byddwch yn ymwybodol o'r holl ddatblygiadau diweddaraf yn Gwynt Glas.

Sign Up