Cyfle yn y Môr Celtaidd

Gorwedd y Môr Celtaidd rhwng Cymru ac Arfordir de-orllewin Lloegr . Mae arloesedd technolegol yn golygu y gellir lleoli ffermydd gwynt ymhell ar y môr mewn dyfroedd dyfnach o lawer i harneisio pŵer gwyntoedd cyflymach a mwy cyson i greu ynni gwyrdd i helpu i gyrraedd targedau sero-net Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Trosolwg o Brosiect Gwynt Glas

investmentCynhyrchu ffyniant
Ein nod yw datblygu fferm wynt arnofiol alltraeth yn y Môr Celtaidd i gynhyrchu ynni glân a hybu ffyniant economaidd rhanbarthol, tra’n lleihau’r aflonyddwch i’r amgylchedd naturiol, cymunedau lleol a defnyddwyr y môr.

turbine iconGwynt arnofiol alltraeth
Mae Gwynt Glas yn cynnal gweithgareddau datblygu cychwynnol gyda'r bwriad o gael Cytundeb Prydles gan Ystad y Goron ar gyfer fferm wynt arnofiol alltraeth o hyd at 1GW.

Pŵer i gartrefi
Mae'r prosiect arfaethedig yn debygol o gynnwys dyfroedd Cymru a Lloegr a gallai ddarparu pŵer ar gyfer tua 920,000 o gartrefi.

I gydnabod ein gwreiddiau Celtaidd, dewiswyd Gwynt Glas fel yr enw ar gyfer y prosiect